Eğitim - Öğretimde normal sürece geçildiğinden dolayı 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu olan 3 Haziran 2022 tarihinden itibaren Salgın ve Afet nedeniyle ek süre verilmeyecektir.

Önemli Not: Salgın ve afet nedeniyle ek süre uygulamasından faydalanan öğrenci süreden sayılmayan izin kullanmış (kayıt dondurmuş) sayılmaz. Bu iki uygulama birbirinden farklı olup aşağıdaki açıklamaların dikkatli okunması tavsiye olunur.

 

10.06.2020 tarih ve 31151 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği değişikliğine göre; ilgili yönetmeliğin 35inci maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

“(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz”

Bu kapsamda;

  1. Başvuru yapmak isteyen "tez aşamasındaki" öğrencilerimiz E-LEE üzerinde İTÜ hesabı ile oturum açtıktan sonra bu bağlantıdan (Öğrenci İşlemleri > Genel Dilekçe İşlemleri > Öğrenci İstemleri) "Salgın ve Afet Nedeniyle Ek Süre Talepleri Dilekçesi" tipi dilekçe ile başvurularını yapabilirler.

  2. Yüksek Lisansta bütün derslerini tamamlamış, Doktorada ise yeterlik sınavından başarılı olmuş ve tez çalışmasını sürdürüyor olan öğrenciler başvurabilirler.

  3. Söz konusu talepler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek, sonuçları öğrencilerimize eposta yoluyla bildirilecektir.

  4. Ek süre talebi onaylanan öğrencinin azami süresinin sonuna bir yarıyıl ilave edilmiş olur.

  5. Tezini teslim etmiş olduğu halde ek süre talebinde bulunan ve talebi onaylanan öğrenciler için jüri belirleme, savunma sınavına girme yükümlülükleri devam eder. Örneğin; tezini teslim etmiş olup savunma sınavına girmesi gereken öğrenci, ek süre talebi onaylanmış olsa bile tez teslimini takip eden bir ay içerisinde savunma sınavına girmeli, savunma sınavını takip eden bir ay içerisinde mavi/siyah cildini teslim etmelidir. Veya savunma sınavı sonucunda düzeltme almış öğrenci ek süre talebi onaylansa dahi düzeltme süresi sonunda (3 ay/6 ay) düzeltilmiş tezini teslim etmelidir.

  6. DR tez aşamasında olup ek süre talebi onaylanmış öğrenciler için de, tez çalışma/öneri raporu verme yükümlülükleri devam eder. Örneğin; tez öneri/çalışma raporunu yarıyıl sonu itibariyle sunması gereken öğrenciler ek süre talebi onaylanmış olsa bile raporlarını sunmalıdır.

  7. Azami süresinin sonunda olup henüz tezini teslim etmemiş öğrenci için, azami öğrenim süresine bir yarıyıl ilave yapılacağından tez teslim yükümlülüğü söz konusu ilave yarıyılın sonuna ertelenmiş olur.