Doktora tezlerinin bilimsel yayınlardan hazırlanmasına ilişkin uygulama ile İTÜ’deki doktora tezlerinin bilimsel niteliğinin yükseltilmesi, yürütülen doktora tezlerinden çıkan kaliteli yayınların teşvik edilmesi, bilimsel atıf indekslerinde taranan İTÜ adresli yayın sayısının artırılması ve başarılı doktora öğrencilerinin tez yazım sürecinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda hazırlanacak tezler için “Doktora Tezlerinin Bilimsel Yayınlardan Hazırlanmasına İlişkin Yönerge”de bahsedilen esasların dikkate alınması gerekmektedir.

Yönerge kapsamında hazırlanan tezler için de standart tez teslim ve tez savunma sınavı prosedürleri uygulanır.

İlgili yönergeye erişmek için tıklayınız.