Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca hem Yüksek Lisans hem Doktora öğrencileri öğrenim süreleri boyunca en fazla "iki dersi" bir başka Yüksek Öğretim Kurumundan alabilmektedirler.

Bunun için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;

  1. Dersin/derslerin İTÜ'de açılmıyor olması esastır.
  2. Alınan ders/dersler "seçmeli ders" statüsünde kabul edilir.
  3. Dersin alınacağı yarıyıl başlangıcından önce "LEE Dışı Ders Bildirim Formunu" doldurulup Enstitümüze teslim edilmelidir. Formdaki imzalar öğrenci tarafından temin edilir.
  4. Formu teslim etmek yoluyla iletilen talep Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve kabul edilmesi halinde diğer Ünivesiteye durum bildirilerek dersin sonucunun iletilmesi istenir.
  5. Öğrenci ayrıca diğer Üniversitedeki ders kayıt prosedürünü  takip etmeli ve gerekli işlemleri zamanında tamamlamalıdır.