Mevzuatlar sayfasında yer alan "İTÜ Lisansüstü En Başarılı Tez ve Doktora Özel Ödülü Yönergesi" kapsamında, her sene düzenlenen En Başarılı Doktora Tezi Ödülüne; sene içerisinde DOKTOR unvanı almış mezunlarımız, takip eden yılın Ocak ayı içerisinde başvuru yapabilirler. Başvurular Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

  1. En başarılı tez ödülü Başvuru Formu

  2. En başarılı tez ödülü Başvuru Gerekçeleri (Danışman ve Öğrenci tarafından yazılır ve imzalanır)

  3. Tezden türetilen Yayınların Listesi.

    • Listedeki yayın gruplaması; SCI, SSCI, AHCI yayınlar, diğer uluslararası dergilerdeki yayınlar, ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar, uluslararası konferans bildirileri, ulusal konferans bildirileri, patent, faydalı model vb. şeklinde olmalıdır.

    • Listede her bir yayının yazarları, yayının adı, yayınlandığı konferans/dergi ismi, yayınlandığı yıl, varsı DOI numarası, başvurunun gerçekleştirildiği yıla ait derginin etki faktörü belirtilmelidir.

  4. Tezden türetilen yayınların birer kopyası.

  5. Tezin bir kopyası.

Yukarıdaki dökümanlar "Mezunun Ad_Soyad_Program" (Ör: Ali_TANAK_GeomatikProgramı) isminde bir klasörde toplanır. İlk 4 belge belirtilen sırada ve tek bir PDF dosyası olarak, tez ise ayrı bir PDF dosyası olarak kaydedilir. Klasörde toplam 2 adet PDF dosyası bulunur. Bu klasör RAR formatında sıkıştırılıp bir depolama servisinde (İTÜ KOVAN, Google Drive, Microsoft Drive, Yandex, Dropbox, vb.) tutulur. Tutulan dosyanın bağlantısı e-posta ile kufluoglu@itu.edu.tr adresine gönderilir. Paylaşımın şifre veya farklı bir nedenle erişiminde engel olmaması gerekmektedir.