İntihal (Turnitin) raporunda, tez ile tezden üretilmiş makale(ler) arasında benzerlik görülmesi beklenmektedir. Bu benzerliğin ne kadarlık kısmının tezden üretilmiş makale(ler)den kaynaklandığı belirtilmelidir. Böyle bir durumda, ek belge olarak tezden üretilmiş makalelerin intihal raporu dışında tutulduğu rapor verilebilir. Böylelikle, makaleler ile olan benzerliğin intihal raporundaki benzerlik oranına ne kadar katkı yaptığı anlaşılmış olur. Söz konusu durum, doktora tez formuna açıklama olarak eklenir.