Bu bölümde İTÜ 2017-2010 Stratejik Planı’nda belirlenmiş olan ve LEE’yi ilgilendiren Eğitim-Öğretim, AR-GE’nin Desteklenmesi ve Kurumsal Yapının Desteklenmesi sorumluluk alanlarıyla ilgili ana stratejiler belirtilmiştir.Eğitim-Öğretim ile İlgili Ana Stratejiler


  1. Dünya üniversitelerinin altyapı ve başarı düzeylerini izleyerek kıyas yapmak

  2. Eğitim ve öğretim çıktılarını izleyerek teşvik edici ve performansı geliştirici sistemler kurmak

  3. Disiplinler eğitim ve öğretimi yaygınlaştırmak için yüksek lisans ve doktora program sayılarını arttırmak

  4. Uluslar arası öğrenci çekerek çok kültürlü yapının desteklenmesi
AR-GE’nin Desteklenmesi ile İlgili Ana Stratejiler


  1. Araştırma olanaklarını iyileştirmek ve geliştirmek

  2. Üniversite sıralama sistemlerini izleyerek lider üniversitelerle işbirliklerini arttırmak

  3. Uzaktan erişimli eğitim programlarını izleyerek Kuruma uygun olanları dünya seviyesine taşımaya çalışmak

  4. Üniversite Ar-Ge birimleri altyapılarını kullanarak üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi
Kurumsal Yapının Geliştirilmesi ile İlgili Ana Stratejiler


  1. Performans sistemleri geliştirilmesi ve otomasyon sistemlerinin denetlenmesi