Yüksek Lisans öğrencisinin tecili ilgili Askerlik kanununa göre 3 yıl 4 ay, Doktora öğrencisinin tecili 6 yıl yapılmaktadır.

  • Yüksek lisans öğrenimine Yurt İçi Dil Öğrenimi aşamasında başlayan öğrenciler Yurt İçi Dil Öğrenimi azami süresi (1yıl) + Yüksek Lisans (3 yıl 4 ay) olarak yapılmaktadır.
  • Yüksek lisans öğrenimine bilimsel hazırlık aşamasında başlayan öğrenciler bilimsel hazırlık azami süresi (1 yıl) + Yüksek Lisans (3 yıl 4 ay) sevk tehiri yapılmaktadır.

UYARI:

  • Yurt İçi Dil Öğrenimi aşamasında başlayan ve sevk tehiri yapılan öğrenciler 1 yıl içerisinde Yabancı Dil şartını sağlamaları gerekmektedir. Yabancı Dil şartını sağlayamayan öğrencilerin kayıtları silinmektedir.
  • İlgili Lisansüstü Yönetmeliği gereği bir tezli Yüksek Programında öğrenim gören öğrenci 4. yarıyılın sonunda gerekli ders şartını sağlaması gerekmektedir. Sağlayamayan öğrencilerin kayıtları silinmektedir.
  • İlgili Lisansüstü Yönetmeliği gereği bir Doktora Programında öğrenim gören öğrenci 4. yarıyılın sonunda gerekli ders şartını sağlaması gerekmektedir. Ders şartını sağlayamayan öğrencilerin kayıtları silinmektedir.
  • Bir doktora öğrencisi 5. yarıyılda Doktora yeterlik sınavına girmesi gerekmektedir. Doktora yeterlik sınavına 2 kez başarısız sayılan öğrencinin kaydı silinmektedir.
  • Yüksek Lisans öğrencisi 6. yarıyıl sonunda, Doktora öğrencisi 12. yarıyıl sonunda tezlerini teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları silinmektedir.
  • Lisansüstü eğitiminde kayıtlarını 2 dönem üst üste yeniletmeyen öğrencilerin kayıtları silinmektedir.
  • Kayıtları silinen öğrencileri, kayıtlarının silindiği ilgili Askeralma Bölge Başkanlığına bildirilmekte ve sevk tehirleri iptal edilmektedir.

Öğrenime Yeni Başlayan Öğrencileri Sevk Tehir İşlemleri:

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde sevk tehiri (tecil) işlemleri müracaat alınarak yürütülmektedir. Müracaat etmeyen öğrencilerin tecilleri de yapılamadığından, aşağıda belirtilen bilgilerin dikkatli bir şekilde okunması ve söz konusu işlemlerin vaktiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

NOT: Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerin sevk tehir işlemleri 1 yıl olarak yapılmaktadır.

Yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerinin sevk tehiri (tecil) işlemlerinin yapılabilmesi için;

·ASKERLİK DURUM BELGESİ (Aslı veya E-Devletten askerlik durumunu gösterir belge)

Belgeleri E-LEE'de oturum açıp sevk tehir dilekçesi olarak yüklenmesi gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştiren öğrencilerin sevk tehirleri öğrenim süresince (YL için: 3 yıl 4 ay, DR için: 6 yıl) Enstitü tarafından yapılır. Sözü edilen evrakları E-LEE sistemine yüklemeyen öğrencilerin sevk tehirleri gerçekleşmez.

NOT: Eğitime başlayıp hemen askere gitmek isteyen öğrencilerimiz sevk tehir dilekçesini oluştururken açıklama olarak askere gitmek istediğini ve gitmek isteği celbi yazarak Enstitü tarafından tecil yapılmamasını belirtmeleri gerekmektedir.

Askerliğini bedelli olarak yapmış öğrencilerimiz; bedelli olarak yaptıklarını gösterir belgeyi Enstitümüze iletmeleri gerekmektedir.

Askerlik durumu farklı olan öğrencilerimiz; TSK personeli (kimlik fotokopisi), terhis belgesi, elverişli değildir belgesi veya hasta durum belgesi, E-LEE'de oturum açıp Askerlik dilekçeleri> Diğer’ den yüklenmesi gerekmektedir.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum(MEB, Bakanlıklar vb.) veya başka üniversitelerden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden LEE tarafından tekrar tecil yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla öğrencilerin eski tecillerini iptal ettirip, iptal işleminin gerçekleştiğini gösterir bir askerlik durum belgesi ile Enstitüye müracaat etmeleri gerekir.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler kayıt için aldıkları askerlik durum belgelerinde başka kurumdan yapılmış tecilleri görünüyor ise tecilli göründükleri belge ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda sorunsuz bir şekilde kayıt yaptırabilirler ancak LEE tarafından tecil yapılabilmesi için eski tecilin iptalinin akabinde yeni bir askerlik durum belgesi temin edip Enstitüyü başvurmaları gerekir. İşlemin bu aşaması kayıtlardan sonraki herhangi bir tarihte gerçekleştirilebilir.

Bakaya öğrencinin sevk tehirine ve öğrenimine yasal imkan bulunmamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin bakaya durumunu kaldırtıp, normal bir askerlik durum belgesi ile Enstitüye müracaat etmeleri gerekir. Bakaya durumunu kısa sürede kaldıramayan öğrenci konu hakkında Enstitüye bir dilekçe vererek kayıt dondurma talebinde bulanabilir. Bu durumda öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulu da uygun bulduğu taktirde, bakaya durumunu düzeltene kadar izin verilir.

Süreden Sayılmayan İzin Alarak Askere Gitmek:

Öğrenciler öğrenimleri esnasında sevk tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler. Sevk tehiri iptal işlemi şu şekilde gerçekleşir:

Enstitü tarafından sevk tehiri yapılmış olan ve askere gitmek isteyen öğrenci, sevk tehirinin iptal edilmesi talebine ilişkin E-LEE adresine girerek talebini yapar. Öğrencinin bu isteği ilgili Askeralma Bölge Başkanlığına bildirilir ve sevk tehiri iptal edilir.

Askeralma Bölge Başkanlığı tecili (sevk tehirini) iptal edip bu konuda ilgili Askerlik Şubesine bilgi verir.

Askerlik şubesinden veya E-Devlet üzerinden alacağısevk tebellüğ belgesini E-LEE üzerinden askerlik nedeniyle izin alma dilekçesi olarak yükleyip enstitüye bildirir.Bu aşamadan sonra öğrenciye askerlik hizmeti için öğrenim süresinden sayılmayan izin verilmiş olur.

Sevk tehiri iptali konusunda Askerlik Şubelerine aşağıdaki tarihlere kadar Askeralma Bölge Başkanlıkları tarafından haber verilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirdeöğrenci askere gitmek istediği celp dönemini kaçırabilir.

CELP DÖNEMLERİNE GÖRE ERKEN SEVK MÜRACAAT TARİHLERİ

ÖĞRENCİNİN ENSTİTÜYE DİLEKÇE SON VERME TARİHİ

CELP DÖNEMLERİ

SEVK TEHİRİ İPTAL YAZILARININ İLGİLİ BİRİMLERE ULAŞMASI GEREKEN EN SON TARİHLER

1 KASIM

ŞUBAT

30 KASIM

1 ŞUBAT

MAYIS

28 ŞUBAT

1 MAYIS

AĞUSTOS

31 MAYIS

1 AĞUSTOS

KASIM

31 AĞUSTOS

İzin Alma Durumunda Askerlik İşlemleri:

Öğrenim sürelerini izin alarak uzatan öğrencilerin sevk tehir süreleri biter. Bu durumda öğrencilerin sevk tehirlerini uzattırmak için bir dilekçe ile Enstitüye müracaatları gerekir.Bu konuda başvuru yapmayan öğrencilerin sevk tehirleri otomatik olarak uzatılmaz.

Öğrenciler sevk tehir tarihlerini Enstitümüzün web sitesinden öğrenip söz konusu tarihten önce sevk tehirlerinin uzatmak için dilekçe vermelidirler.

Kayıt Silme ve Mezuniyet Durumunda Askerlik İşlemleri:

·Kaydı silinen, mezun olan öğrencilerin sevk tehirleri en geç 1 ay içinde iptal edilmektedir. Bu durumda öğrenci ilk celp döneminde askere çağrılır.Bu konuya gerekli özenin gösterilmesi uygun olur, aksi taktirde öğrenciler bakaya konuma düşmektedir ve bu durumun telafisi oldukça güçtür.

NOT : Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinde belirtilen azami süreler dahilinde öğrencilerin sevk tehirleri 35 yaşını doldurdukları senenin sonuna kadar yapılabilmektedir. Öğrenim gördüğü programın azami süresini aşan öğrencilerin sevk tehirleri yapılamamaktadır.

Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik Şubeleri tarafından mezuniyet tarihlerinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler.

Doktora öğrenimini tamamlayanların ise, mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkân bulunmamaktadır.

Detaylı Bilgi için www.asal.msb.gov.tr

Kütüğünüzün Bağlı Bulunudğu Askeralma Bölge Başkanlıkları Aşağıdaki Gibidir.

Askeralma Bölgesi

Askeralma Bölgesine Bağlı İller

ADANA

Gaziantep, Hatay, İçel, Kilis, Osmaniye

AFYONKARAHİSAR

Eskişehir, Kütahya, Uşak

ANKARA

Çankırı, Kırıkkale

AYDIN

Denizli, Muğla

BURSA

Balıkesir, Bilecik, Çanakkale

ÇORUM

Amasya, Samsun

DİYARBAKIR

Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak

ERZURUM

Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars

ISPARTA

Antalya, Burdur

İSTANBUL

-

İZMİR

Manisa

KASTAMONU

Bartın, Karabük, Sinop, Zonguldak

KAYSERİ

Kırşehir, Nevşehir, Niğde

KOCAELİ

Bolu, Sakarya, Yalova, Düzce

KONYA

Aksaray, Karaman

MALATYA

Adıyaman, Elazığ, K.Maraş, Tunceli

SİVAS

Tokat, Yozgat

TATVAN

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Van

TEKİRDAĞ

Edirne, Kırklareli

TRABZON

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize