Yüksek Lisans öğrencisinin tecili ilgili Askerlik kanununa göre 3 yıl 4 ay, Doktora öğrencisinin tecili 6 yıl yapılmaktadır.

  • Yüksek lisans öğrenimine Yurt İçi Dil Öğrenimi aşamasında başlayan öğrenciler Yurt İçi Dil Öğrenimi azami süresi (1yıl) + Yüksek Lisans (3 yıl 4 ay) olarak yapılmaktadır.
  • Yüksek lisans öğrenimine bilimsel hazırlık aşamasında başlayan öğrenciler bilimsel hazırlık azami süresi (1 yıl) + Yüksek Lisans (3 yıl 4 ay) sevk tehiri yapılmaktadır.
  • Covid 19 salgını sebebiyle ek süre alan öğrenciler için normal sürelerine ek olarak , ek süre aldıkları dönemler hesaplanarak sevk tehir işlemi yapılır. Bu işlem için öğrencinin E-LEE'de oturum açıp sevk tehir uzatma dilekçesi yüklemesi gerekmektedir. İşlem otomatik olarak yapılmaz.

UYARI:

  • Yurt İçi Dil Öğrenimi aşamasında başlayan ve sevk tehiri yapılan öğrenciler 1 yıl içerisinde Yabancı Dil şartını sağlamaları gerekmektedir. Yabancı Dil şartını sağlayamayan öğrencilerin kayıtları silinmektedir.
  • İlgili Lisansüstü Yönetmeliği gereği bir tezli Yüksek Programında öğrenim gören öğrenci 4. yarıyılın sonunda gerekli ders şartını sağlaması gerekmektedir. Sağlayamayan öğrencilerin kayıtları silinmektedir.
  • İlgili Lisansüstü Yönetmeliği gereği bir Doktora Programında öğrenim gören öğrenci 4. yarıyılın sonunda gerekli ders şartını sağlaması gerekmektedir. Ders şartını sağlayamayan öğrencilerin kayıtları silinmektedir.
  • Bir doktora öğrencisi 5. yarıyılda Doktora yeterlik sınavına girmesi gerekmektedir. Doktora yeterlik sınavına 2 kez başarısız sayılan öğrencinin kaydı silinmektedir.
  • Yüksek Lisans öğrencisi 6. yarıyıl sonunda, Doktora öğrencisi 12. yarıyıl sonunda tezlerini teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları silinmektedir.
  • Lisansüstü eğitiminde kayıtlarını 2 dönem üst üste yeniletmeyen öğrencilerin kayıtları silinmektedir.
  • Kayıtları silinen öğrencileri, kayıtlarının silindiği ilgili Askeralma Bölge Başkanlığına bildirilmekte ve sevk tehirleri iptal edilmektedir.

Öğrenime Yeni Başlayan Öğrencileri Sevk Tehir İşlemleri:

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde sevk tehiri (tecil) işlemleri müracaat alınarak yürütülmektedir. Müracaat etmeyen öğrencilerin tecilleri de yapılamadığından, aşağıda belirtilen bilgilerin dikkatli bir şekilde okunması ve söz konusu işlemlerin vaktiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

NOT: Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerin sevk tehir işlemleri 1 yıl olarak yapılmaktadır.

Yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerinin sevk tehiri (tecil) işlemlerinin yapılabilmesi için;

·ASKERLİK DURUM BELGESİ (Aslı veya E-Devletten askerlik durumunu gösterir belge)

Belgeleri E-LEE'de oturum açıp sevk tehir dilekçesi olarak yüklenmesi gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştiren öğrencilerin sevk tehirleri öğrenim süresince (YL için: 3 yıl 4 ay, DR için: 6 yıl) Enstitü tarafından yapılır. Sözü edilen evrakları E-LEE sistemine yüklemeyen öğrencilerin sevk tehirleri gerçekleşmez.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum(MEB, Bakanlıklar vb.) veya başka üniversitelerden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden LEE tarafından tekrar tecil yapılması mümkün değildir.

Bakaya öğrencinin sevk tehirine ve öğrenimine yasal imkan bulunmamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin bakaya durumunu kaldırtıp, normal bir askerlik durum belgesi ile Enstitüye e-lee sisteminden müracaat etmeleri gerekir. Bakaya durumunu kısa sürede kaldıramayan öğrenci konu hakkında Enstitüye bir dilekçe vererek kayıt dondurma talebinde bulanabilir. Bu durumda öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulu da uygun bulduğu taktirde, bakaya durumunu düzeltene kadar izin verilir.

Süreden Sayılmayan İzin Alarak Askere Gitmek:

Öğrenciler öğrenimleri esnasında sevk tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler. Sevk tehiri iptal işlemi şu şekilde gerçekleşir:

Öğrenci Askeralma Bölge Başkanlığına tecilin (sevk tehirinin) iptali için başvuruda bulunur.

Askerlik şubesinden veya E-Devlet üzerinden alacağı sevk tebellüğ belgesini E-LEE üzerinden askerlik nedeniyle izin alma dilekçesi olarak yükleyip enstitüye bildirir. Bu aşamadan sonra öğrenciye askerlik hizmeti için öğrenim süresinden sayılmayan izin verilmiş olur.

İzin Alma Durumunda Askerlik İşlemleri:

Öğrenim sürelerini izin alarak uzatan yada Covid 19 salgını sebebiyle ek süre alan öğrencilerin sevk tehir süreleri biter. Bu durumda öğrencilerin sevk tehirlerini uzattırmak için bir dilekçe ile Enstitüye müracaatları gerekir.

Bu konuda başvuru yapmayan öğrencilerin sevk tehirleri otomatik olarak uzatılmaz.

Kayıt Silme ve Mezuniyet Durumunda Askerlik İşlemleri:

·Kaydı silinen, mezun olan öğrencilerin sevk tehirleri en geç 1 ay içinde iptal edilmektedir. Bu durumda öğrenci ilk celp döneminde askere çağrılır.Bu konuya gerekli özenin gösterilmesi uygun olur, aksi taktirde öğrenciler bakaya konuma düşmektedir ve bu durumun telafisi oldukça güçtür.

NOT : Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinde belirtilen azami süreler dahilinde öğrencilerin sevk tehirleri 35 yaşını doldurdukları senenin sonuna kadar yapılabilmektedir. Öğrenim gördüğü programın azami süresini aşan öğrencilerin sevk tehirleri yapılamamaktadır.

Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik Şubeleri tarafından mezuniyet tarihlerinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler.

Doktora öğrenimini tamamlayanların ise, mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkân bulunmamaktadır.

Detaylı Bilgi için www.asal.msb.gov.tr