2021 En Başarılı Doktora Tez Ödülü Sonuçları

by Gökhan Güler | Haz 23, 2022
2021 yılı için En Başarılı Doktora Tez Ödülü sonuç listesi yayınlandı. Detaylar için tıklayınız.

2021 yılı için En Başarılı Doktora Tez Ödülü sonuç listesi yayınlandı.

Sıra No: Öğrenci No Öğrenci İsmi Öğrenci Soyadı Program Danışman İsim - Soyad Eşdanışman İsim - Soyad Tez İsmi
1 521102005 Faiz MUHAFFEL Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Prof. Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU   Novel Approaches for Protection of Light Metals Under Various Wear Conditions Via Micro Arc Oxidation Process
2 708172001 Kamil KARAÇUHA Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği Prof. Dr. Eldar VELİYEV Doç. Dr. Vasıl TABATADZE The Fractional Derivative Approach to The Solution of Diffraction Problem for The Strip
3 511162104 Demet ÇİLDEN GÜLER Uçak ve Uzay Mühendisliği Prof. Dr. Cengiz HACIZADE Prof. Dr. Zerefşan KAYMAZ Development of Single-Frame Methods aided Kalman-Type Filtering Algorithms for Attitude Estimation of Nano-Satellites
4 802142003 Seyed Mohsen SEYEDI VIAND Deprem Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Esra Ece BAYAT   Yapı Temelleri Altında Kısmi Doygun Kumların Dinamik Davranışı
5 509152100 Eda KILINÇARSLAN Fizik Mühendisliği Prof. Dr. Ömer Faruk DAYI   Relativistic and Non–Relativistic Kinetic Theories of Chiral Fermions
6 505132309 Zeynep DÖNER Jeoloji Mühendisliği Prof. Dr. Mustafa KUMRAL   Unconventional Gas System Characteristics and Depositional Environment Modeling of Silurian Mudstones: Central Taurides and Western Pontides, Turkey
7 509152007 Nazlı FARAJZADEH Kimya Prof. Dr. Makbule KOÇAK   4-(Triflorometoksi)Fenoksi Grupları İçeren Ftalosiyaninlerin Sentezi, Tıpta, Biyolojide ve İleri Teknolojide Kullanılabilirliklerinin Araştırılması
8 403122014 Kubilayhan GÖÇ İşletme Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN   Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetiminin Uygulanırlığı: Türkiye Örneği
9 502142408 Murat AYDIN Yapı Bilimleri Prof. Dr. Hakan YAMAN   Türkiye'deki Konut Projeleri İçin BIM Tabanlı Otomatik Bina Yönetmelik Uygunluk Kontrol Modeli: BIMTRAC3
10 507162101 Ali KARAŞAN Endüstri Mühendisliği Prof. Dr. Cengiz KAHRAMAN   Novel Fuzzy Multi Criteria Decision Making Methods using Intuitionistic Fuzzy, Pythagorean Fuzzy, and Neutrosophic Sets
11 501132605 Merve KESKİN Geomatik Mühendisliği Doç. Dr. Ahmet Özgür DOĞRU Prof. Dr. Philippe DE MAEYER Exploring The Cognitive Processes of Map Users Employing Eye Tracking and EEG
12 504122004 Tayfun GÜNDOĞDU Elektrik Mühendisliği Prof. Dr. Güven KÖMÜRGÖZ KIRIŞ   Design and Analysis of Interior Permanent Magnet Machines Equipped with Novel Semi-Overlapping Windings for Electric Vehicle Applications
13 502122811 Sezen TARAKÇI Şehir ve Bölge Planlama Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK   Kentsel Yenileme Alanlarında Arazi Değer Artışlarının Kamuya Kazandırılması İçin Yöntem Önerisi: Fikirtepe Örneği
14 501152710 Ayşe YÜKSEKDAĞ Çevre Bilimleri Ve Mühendisliği Prof. Dr. İsmail KOYUNCU   Recovery of Rare Earth Elements from Waste and Wastewater
15 506142507 Gülay ÖZKAN Gıda Mühendisliği Prof. Dr. Esra ÇAPANOĞLU GÜVEN   Effects of Novel Food Processing Techniques on Bioaccessibility and Transepithelial Transport of Cranberrybush Polyphenols
16 507162015 Nada CHAARI İşletme Mühendisliği Prof. Dr. Hatice CAMGÖZ AKDAĞ Dr. Öğr. Üyesi İslem REKİK Multi-Modal Neuroimaging Data Prediction: Estimation of Connectional Brain Template and Multigraph Classification with Application to Gender Fingerprinting
17 502142901 Ahmet HAMURCU Endüstri Ürünleri Tasarımı Prof. Dr. Şebnem TİMUR Prof. Dr. Kerem RIZVANOĞLU An Action Research on The Integration of Virtual Reality into Industrial Design Education