Değerli Öğrencilerimiz,

2023-2024 Bahar Yarıyılı tez teslimi https://kepler-beta.itu.edu.tr üzerinden Süreç Yönetim Öğrenci Arayüzü sekmesinden yapılacaktır. Tez ile ilgili daha önce bu bilgilendirme gönderilmiştir.

Yüksek Öğretim Lisansüstü Yönetmeliğinin “Süre MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.” maddesi mevcuttur. Bu madde çerçevesinde 2023-2024 bahar yarıyılı 6. yarıyılı olan yüksek lisans öğrencileri tezlerini Bahar yarıyılı dönem sonu olan 24 Mayıs 2024 tarihine kadar Kepler Süreç Yönetim Öğrenci Ara yüzünden teslim etmeleri gerekmektedir. Tez teslimi yapılabilmesi için Kepler süreç yönetimi öğrenci arayüzü üzerinden teslim tarihinden önce teslim başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Tez teslim başvurusu ilgili personel tarafından incelendikten sonra tez teslim onayı verilmekte ve öğrenciye bilgilendirme sistem üzerinden gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Not: Tez teslimi başvurusu yapan ve tez teslimi yapan öğrencilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.