T.C. Dışişleri Bakanlığı, Yeniden Asya Girişimi kapsamında, Asya coğrafyasının artan jeostratejik önemi ışığında, genç kuşaklarda farkındalık oluşturulmasına ve Asya konusunda insan kaynağı havuzu oluşumuna katkı sağlamak amacıyla, üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim programı düzenlemektedir.

Başvuru aşamasında sunulacak niyet mektuplarının değerlendirilmesi temel alınarak 25 öğrenci programa kabul edilecektir. Bazı bölümleri İngilizce olarak gerçekleştirilecek olan programa kabul edilecek öğrencilerin iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Asya dillerinden herhangi birini bilen veya öğrenmeye başlayan öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Program kapsamında, Türk ve yabancı diplomatlar, bürokratlar, Asya ile ilgili çalışma yapan akademisyenler ve Asya ülkelerinde faaliyet gösteren iş insanları katılımcı öğrencilere hitap edecektir.

Programın altı hafta sürmesi ve haftada iki gün (Salı ve Perşembe), 50 dakikalık ikişer ders (17:00-17:50 ve 18:00-18:50) şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Dersler çevrimiçi düzenlenecektir ve devam mecburiyeti vardır.

Program süresince katılımcı öğrencilerin Yeniden Asya Girişimi ile bağlantılı bir tema üzerinde sunum yapması beklenmektedir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazanacaktır.

Başvuru Koşulları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Fakülte ve bölüm sınırlaması olmaksızın başvuru tarihi itibariyle, lisans eğitiminde dördüncü sınıfa başlamış veya yüksek lisans öğrencisi olmak
 • Başvuru tarihi itibariyle dörtlük sistemde en az 3,00 genel not ortalamasına ve iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak (Farklı bir not sistemi kullanan üniversitelerde okuyan öğrencilerin ortalamalarının dörtlük sistemdeki eşdeğerliği dikkate alınacaktır)

Başvuru Belgeleri

 • Dilekçe (imzalı)
 • Fotoğraflı başvuru formu (imzalı)
 • Öğrenci belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 • İngilizce kaleme alınan niyet mektubu (en fazla 450 kelimeyle sınırlı olmak kaydıyla sizi sertifika programına başvurma nedenleri, Asya çalışmalarına ilgi ve varsa bu kapsamda geleceğe yönelik planlar vs.)
 • Transkript (Başvuru tarihleri itibariyle güncel olmalıdır.)
 • Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 • Varsa Asya dillerinden birini bildiğine veya öğrenmeye başladığına ilişkin belge (Gidilen veya devam edilen kurstan temin edilecek belge kabul edilecektir.)
 • Açık rıza metni (imzalı)
 • Aydınlatma metni (imzalı)

Başvuru Yöntemi

 • Başvurular yenidenasya.sertifika@mfa.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.
 • Adayların gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak en geç 22 Şubat 2024 tarihine kadar tek bir e-postada “Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı Başvurusu” konu başlığıyla iletmeleri gerekmektedir. Başvurunun sorunsuz olarak alındığı adaylara e-posta mesajıyla bildirilecektir.
 • Eksik belge bulunan ya da e-posta yöntemi dışındaki başka yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Önemli tarihler:

 • Başvuruların kabulü: 11 Şubat-22 Şubat 2024 tarihleri arasında
 • Başvuruların sonuçlandırılması ve duyurulması: 1 Nisan 2024
 • Ders tarihleri: 16 Nisan-23 Mayıs 2024 (15 Nisan 2024 tarihinde çevrimiçi tanışma toplantısı düzenlenecektir)

Başvuru Sonucunu Nasıl Öğrenebilirim?

 • Başvurular Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilecek ve sürecin tamamlanmasını müteakip adaylara e-posta yoluyla bildirilecektir.

Sorumluluk reddi:

İşbu Sertifikalı Eğitim Programı, Asya konularında uzmanlaşmış insan kaynağımızın genç kuşaklara bilgi ve tecrübe aktarımına ön ayak olmak ve Yeniden Asya Girişimi hakkında genç kuşaklar açısından farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Program sonunda katılımcılara verilen sertifikalar, sertifika sahibinin Asya çalışmalarında yetkinliğini belgelemek amacıyla kullanılamaz. Katılımcılar tarafından yapılacak sunumlarda yer alan fikirler ile programa konuşmacı veya katılımcı olarak iştirak eden kişilerin görüş ve değerlendirmeleri hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına atfedilemeyeceği gibi, Bakanlık bakımından bağlayıcı da değildir.

Saygıyla duyurulur.

e-posta: yenidenasya.sertifika@mfa.gov.tr