Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları'nın 24'üncü maddesi uyarınca özel öğrenci olarak ders alabilmek için;

 1. İTÜ dışındaki bir başka yüksek öğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
 2. Kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundaki programda en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3,00 olmak
 3. İngilizce olan dersler için İTÜ tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden geçerli bir puan almış olmak.

gerekmektedir. 

2023-2024 Akademik yılı Bahar yarıyılı için özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların aşağıda belirtilen dokümanları 12 – 23 Şubat 2024 tarihleri arasında İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne "Özel Öğrencilik Başvurusu" konulu bir e-posta (ozcaneng@itu.edu.tr) aracılığıyla, posta/kargo ile veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihler dışında ulaştırılan dokümanlar işleme alınamayacaktır.

 1. Özel Öğrenci Başvuru Formu (Türkçeİngilizce) (Form elektronik olarak doldurulmalıdır. İmzalar pdf üzerinden elektronik olarak alınabilir, imzaları eksik formlar işleme alınmaz)
 2. Öğrenci belgesi (son iki hafta içinde alınmış olmalıdır, E-Devlet'ten temin edilecek belge de kullanılabilir)
 3. Kayıtlı olunan programa ait not döküm belgesi (son iki hafta içinde alınmış olmalıdır)
 4. Kimlik fotokopisi
 5. Yabancı dil yeterlik belgesi (Üniversite tarafından İngilizce yeterliği için kabul edilen belgeler ve başarı alt sınırları için tıklayınız. Bu şartları taşımayan öğrenciler İngilizce ders seçemezler.)

2023-2024 Bahar yarıyılı ders programlarına erişmek için tıklayınız. Ders kodları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Önemli Notlar:

 • Özel öğrencilik için herhangi bir ücret ödenmez.
 • Özel öğrenci statüsünde alınacak derslerde çakışma olmamalıdır. Çakışan dersler sisteme kaydedilmez.
 • İTÜ öğrencileri özel öğrenci olarak kayıt yaptıramaz.
 • Bu statüde ders alan öğrenciler yarıyıl sonunda not dökümü ile ders başarı durumlarını belgelendirebilirler.
 • Kayıtlı olunan Üniversitelerin de, Üniversite dışından ders alma hususunda kendi prosedürleri vardır, dolayısıyla bu konuda kayıtlı olunan Üniversite ile irtibatta olunması ve yönlendirmelere göre hareket edilmesi tavsiye olunur.

Kayıtlı olunan Üniversite İTÜ’den ders alınmasını onaylıyor ise bu durumu İTÜ’ye resmi olarak bildirir. Bu bildirime istinaden yarıyıl sonunda ders notu kayıtlı olunan Üniversiteye Enstitümüz tarafından bildirilir.