Sayın İlgili,

Sunucularımızda yaşanan teknik aksaklıktan dolayı bir süreliğine e-LEE Bilgi Yönetim Sistemine erişim sağlanamayacaktır.

Bu süre içerisinde tüm işlemler LEE web sayfasında yer alan formlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yürütülecek süreçlerde aşağıdaki prosedürün işletilmesi gerekmektedir:

İşlem yapmak istenilen konu ile ilgili formlar https://lee.itu.edu.tr/ogrenciler/belgeler adresinden indirilip, imzalar tamamlandıktan sonra Enstitüye iki farklı yolla ulaştırılabilecektir:

  1. Belgeler Enstitüye elden ulaştırılabilir.
  2. Belgeler e-posta yoluyla lee@itu.edu.tr adresi üzerinden Enstitüye ulaştırılabilir. Ancak Enstitüye gönderilecek e-postalara ilgili formda imzası bulunan kişilerin de eklenmesi gerekmektedir. Tüm yazışmalar kişilerin İTÜ kurumsal e-posta adresinden yapılmalıdır. Kurumsal e-posta adresinden yapılmayan yazışmalar işleme alınmayacaktır. E-postalarda Ad, Soyad, Öğrenci Numarası, kayıtlı olunan Program ve Anabilim Dalı, iletişim bilgileri ve konu kısmında da işlemle ilgili bilgininin yazılması gerekmektedir.

Bazı formların ekinde yer alması gereken dokümanların (Örneğin; Tez Önerisi ve Çalışma Raporları, Tez Sunuş Formunun ekindeki belgeler gibi) https://yardim.itu.edu.tr/ de açılan ilgili alana girilmesi (Örneğin; Doktora Tez Çalışma Raporu Yüklenmesi, Doktora Tez Öneri Raporu Yüklenmesi ve Doktora Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri vb.) gerekmektedir. Bu hususta dikkatli olunması önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

LEE