Gerekli belgeler:

  1. İlgili hanelerin doldurulup gerekli imzaların tamamlandığı Özel Öğrenci Talep Formu

  2. Kayıtlı olunan Üniversiteden alınacak onay belgesi,

  3. Alacağı ders/dersler İngilizce ise İngilizce yeterliğini gösterir belge (Geçerli İngilizce sınavlar ve minimum puanlar için tıklayınız)

Özel öğrenci olarak ders almak isteyen aday ders kayıt haftasından sonraki günlerde (tam tarihler her yarıyıl başlangıcından en geç bir ay önce duyurular sayfasında ilan edilir) yukarıda bahsedilen gerekli belgelerle birlikte İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaatını gerçekleştirir.

Bütün bu süreç sonunda adayın kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiş olur. Kayıt sonrasında adaya misafir öğrenci numarası verilir ve talep ettiği taktirde aldığı ders ve sonucunu belgeleyebilir.