Archive

(Turkish) In Regard to Students Who Will Apply to the Pardon Due to Temporary 83rd Article of the Code of 2547

by Erdem Çiçek | Aug 05, 2022
Click for details.

05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83 Maddesi doğrultusunda; 05/07/2022 tarihinden önce üniversitemizden İlişiği Kesilmiş Olan Öğrencilerin af başvuruları 07/11/2022 saat 24:00'a kadar elektronik ortamda alınacaktır.

Başvuru için tıklayınız

Başvuru Prosedürü / Kullanma Kılavuzu

Söz konusu geçici maddenin uygulanması hakkında, Üniversite Senatosu tarafından alınacak kararlar bu sayfada ilan edilecektir.