(Turkish) Çevre Foundation Top PhD Thesis on Environment Award

by Gökhan Güler | Jan 13, 2022
Click for details.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan ödülün amacı, çevre alanında yapılan doktora tezlerinin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarını en üst seviyeye çıkartmak, rekabeti arttırıcı ve kaliteyi teşvik edici bir yol izlenmesini sağlamak ve çevre konusunda yapılan çalışmalarda farkındalık oluşturmaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.