(Turkish) Akademi Foundation Science Ethics Seminar

by Gökhan Güler | Nov 07, 2021
Click for details

Akademi, İlim, Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin akademik çalışmalarını desteklemek üzere planlanan eğitimleriin ilki, “Bilim Ahlakı” konusunda, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İzzet Öztürk tarafından verilecektir Eğitim 10 Kasım 2021 tarihinde saat 21:00-22.00 arasında Microsoft Teams üzerinde düzenlenecektir.

Microsoft Teams Bağlantısı: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MWUzNjQ4ZjUtNTI4Yi00ODNhLTgzMWEtOGU2MzA0ZGE1Zjc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbe8ae3b-4cf6-42fc-b450-168b4a2f7bae%22%2c%22Oid%22%3a%22ddc2eab0-1894-48a5-a9d1-0d8a8152bd6a%22%7d