2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında üniversitemiz 4 farklı alanda başvuru kabul edecektir. Başvuru ile ilgili ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba (saat 17.00’ye kadar).

BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtilen usul ve esaslara uymak.
 3. İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 4. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
 5. Başvuru yapılacak öncelikli alan kapsamında akademik tez çalışmasını yürütecek ve tamamlayacak olmak.
 6. İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak İTÜ doktora programlarına başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.
 8. Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.
 9. Doktora programında ders alma aşamasında, doktora yeterlik aşamasında veya doktora yeterlik aşamasını geçmiş ve tez önerisini vermemiş olmak.
  • NOT: Tez önerisini vermiş olan öğrenciler ve/veya bilimsel hazırlık programı öğrencileri 100/2000 Doktora Burs Programı’na başvuru yapamazlar.
 10. İTÜ’ye kayıtlı olmayan öğrenciler için, İTÜ’de başvuracakları (başvuru dilekçelerinde belirtecekleri) doktora programının başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
  • NOT: İTÜ’ye kayıtlı olmayıp, bu şartı sağlamayan adaylar kesinlikle başvuru yapamazlar. Bu şartı sağlamadığı halde başvuru yapan adayların bursları iptal edilir.
 11. Halihazırda İTÜ’de veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
ÜNİVERSİTEMİZE BAŞVURU YAPILABİLECEK ALANLAR
(Adaylar aşağıdaki alanlardan sadece 1 tanesine başvuru yapabilecektir.)
KONTENJAN
Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler (Savunma Malzeme Teknolojileri, 
Şekil Hafızalı Alaşımlar, Süper İletkenler, Alaşım Teknolojileri, Koruyucu Tıbbi Malzemeler de dahil)
2
İklim Değişikliği 1
Sürdürülebilir Çevre (Atık, Geri Dönüşüm, Kirleticilerin Etkileri ve Önlenmesi, Çevre Teknolojileri, Çevre Politikası, Sanayide Temiz Üretim, Çevre Eğitimi ve Araştırmaları dahil) 1
Yazılım ve Sistem Mühendisliği 1


BAŞVURU:

Başvurular aşağıda yer alan başvuru belgelerinin en geç 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar gulerg17@itu.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. E-posta konusu "[100/2000 YÖK Doktora Bursu]" ile başlamalıdır. Başvurular 8 Ağustos 2022 tarihinden itibaren işlenmeye başlanacak, işlenen başvurulara geri dönüş yapılacaktır. Geri dönüşler iş yoğunluğuna bağlı olarak birkaç gün sürebilir.

İTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU BELGELERİ:

 1. İmzalı başvuru dilekçesi (İTÜ öğrencileri için olan başvuru belgesini indirmek için tıklayınız.)
  • NOT: Dilekçede “Başvuru Yapacağı 100/2000 Burs Programı Alanı” kısmına, yukarıda yer alan 4 alan içerisinden SADECE 1 ALAN ADI yazılacaktır. Birden fazla alan yazılması durumunda, yapılan başvuru dikkate alınmayacaktır.
 2.  İlgili yükseköğretim kurumundan alınmış onaylı, resmi lisans ve yüksek lisans not dökümleri (İnternet çıktısı kabul edilmez.)
 3. E-Devlet üzerinden son 1 hafta içerisinde alınmış aktif öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi
 4. ALES sonuç belgesi
  • NOT: İTÜ’ye kayıtlı öğrenciler İTÜ’ye kayıt yaptırdıklarında sundukları ya da daha güncel ALES/GRE belgelerini kullanabilecektir.
 5. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
  • NOT: İTÜ’ye kayıtlı öğrenciler İTÜ’ye kayıt yaptırdıklarında sundukları ya da daha güncel yabancı dil sınav sonuç belgelerini kullanabilecektir.
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

İTÜ DIŞINDAN BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER:

 1. İmzalı başvuru dilekçesi (İTÜ dışından başvurular için olan başvuru belgesini indirmek için tıklayınız.)
  • NOT: Dilekçede “Başvuru Yapacağı 100/2000 Burs Programı Alanı” kısmına, yukarıda yer alan 4 alan içerisinden SADECE 1 ALAN ADI yazılacaktır. Birden fazla alan yazılması durumunda, yapılan başvuru dikkate alınmayacaktır.
 2. Yüksek lisans için E-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi, diplomanın aslı veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.
 3. İlgili yükseköğretim kurumundan oalınmış onaylı, resmi lisans ve yüksek lisans not dökümleri (İnternet çıktısı kabul edilmez.)
 4. Son 5 yıl içerisinde alınmış ALES/GRE sonuç belgesi 
 5. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
  • NOT: İTÜ’de geçerli yabancı dil sınavlarına buradan ulaşabilirsiniz.
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kesin liste YÖK tarafından onaylandıktan sonra ilan edilecektir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kendilerine bildirilecek kesin kayıt için gerekli belgeleri teslim ettikten sonra burs programına kayıt olabileceklerdir.