31 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen Senato toplantısında alınan, 2021-2022 Güz Yarıyılında uygulanacak eğitim-öğretim yöntemi ve uygulanacak kurallara ilişkin kararlar şu şekildedir:

 1. 2021-2022 Akademik Yılı Güz yarıyılında eğitim yüz yüze yürütülecektir.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uzaktan Eğitim Usul ve Esasları’na dayanarak, verilecek lisans ve lisansüstü derslerinin sayıca en fazla %40’ı çevrimiçi yöntemle yürütebilecektir.
 3. Her hafta anlatılan çevrimiçi veya yüz yüze ders için alınan kayıtlar, dönem sonuna kadar derse kayıtlı öğrencilerin erişimine açık olacaktır.
 4. 1. Sınıf seviyesindeki “Giriş” dersleri ile 3. ve 4. Sınıf seviyesindeki bölüm zorunlu dersleri olabildiğince yüz yüze verilecektir. Kayıtlı öğrenciler gerektiğinde gruplara bölünerek dönüşümlü olarak yüz yüze derse katılabilecektir. Dersi uzaktan takip eden öğrenciler için eşzamanlı çevrimiçi yayın yapılacaktır.
 5. Uygulama (saha çalışma-arazi çalışmaları), laboratuvar ve tasarım stüdyo dersleri, küçük gruplara bölünerek, maske-mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek yüz yüze yürütülecektir. Alt grupların oluşturulması, ilgili dersi yürüten öğretim üyeleri tarafından sınıfın/laboratuvarın fiziki kapasitesi dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Laboratuvar çalışmaları gerektiğinde içerik bakımından sıkıştırılabilir.
 6. Üniversitemizde eğitim-öğretime 2021 yılında başlayan 1. Sınıf öğrencilerinin alacağı Fizik, Kimya ve Matematik Temel Bilimler havuz derslerinde, her şubeye kayıtlı öğrenciler alt gruplara bölünerek öğrencilerin dersi yüz yüze dönüşümlü biçimde takip etmesi sağlanacaktır. Eş zamanlı olarak dersin çevrimiçi yayını yapılacaktır.
 7. Güz yarıyılında açılacak olan bahar yarıyılı dersleri, çevrimiçi yürütülecektir.
 8. TUR, ATA, ING 201, EKO201E, ING103CO/ES, seçmeli yabancı dil dersleri daha önce Senato tarafından karar verildiği şekilde 2021-2022 Güz yarıyılında çevrimiçi yürütülecektir.
 9. Gerektiğinde BIL kodlu dersler çevrimiçi yürütülebilecektir.
 10. Yarı-havuz dersleri, öğrenciler alt gruplara bölünerek her hafta bir grubun katılımıyla yüz yüze yürütülecektir. Sınıfta ders anlatımıyla eş zamanlı olarak çevrimiçi bağlantı sağlanacaktır.
 11. Lisansüstü seviyedeki laboratuvar ve uygulama/proje çalışmaları küçük gruplara bölünerek maske-mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek yüz yüze yürütülecektir.
 12. İTÜ öğrencileri ve personelinin yerleşkelere girişleri aşı kartı veya yoksa haftada iki kez gerçekleştirilecek olan PCR (negatif) test sonuçlarının ibrazı ile mümkün olacaktır.
 13. Yerleşke girişlerinde aşı ve PCR testi kontrolü kimlik kartları aracılığıyla yapılacaktır.
 14. Ara sınavlar ve final sınavları yüz yüze yürütülecektir.
 15. Özel durumlarla ilgili koşullar Fakülteler tarafından ilan edilecektir.
 16. Derslerin yürütülmesi sırasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulacaktır.
 17. Değişen koşullara göre belirtilen maddelerde güncelleme yapılabilir.