Af Başvurusunda Bulunan Öğrenciler Hakkında

by Gökhan Güler | Eyl 29, 2022
5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun'un 35 inci maddesi ile 2547 Sayılı Kanun'a Eklenen Geçici 83'üncü madde kapsamında öğrenci affından yararlanmak için af başvurusunda bulunan öğrencilerin intibak işlemleri yapılmıştır. Öğrenci bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun'un 35 inci maddesi ile 2547 Sayılı Kanun'a Eklenen Geçici 83'üncü madde kapsamında öğrenci affından yararlanmak için af başvurusunda bulunan öğrencilerin intibak işlemleri yapılmıştır. Öğrenci bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Kayıtlar 27-30 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacaktır. Harç ödemeleri 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Vakıf Bank ATM’lerinden interaktif ve banka şubelerinden öğrenci numarası bilgisiyle yapılacaktır.

Ders/doktora yeterlik/tez aşamasında af intibak başvurusu kabul edilen öğrenciler kayıtlarını program koordinatör aracılığı ile yapacaklardır.

Bilimsel Hazırlık aşamasında af intibak başvurusu kabul edilen öğrenciler Bilimsel hazırlık derslerini bilimsel hazırlık formunu öğrenci işleri daire başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.

Bilimsel hazırlık için Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu'nun (buradan indirebilirsiniz) hambaraci@itu.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

İngilizce hazırlık aşamasında kabul edilen öğrenciler herhangi bir kayıt yaptırmayacaklardır.