Akademi Vakfı Bilim Ahlakı Eğitimi

by Gökhan Güler | Kas 07, 2021
Akademi, İlim, Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin akademik çalışmalarını desteklemek üzere planlanan eğitimleriin ilki, “Bilim Ahlakı” konusunda, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İzzet Öztürk tarafından verilecektir Eğitim 10 Kasım 2021 tarihinde saat 21:00-22.00 arasında Microsoft Teams üzerinde düzenlenecektir.

Akademi, İlim, Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin akademik çalışmalarını desteklemek üzere planlanan eğitimleriin ilki, “Bilim Ahlakı” konusunda, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İzzet Öztürk tarafından verilecektir Eğitim 10 Kasım 2021 tarihinde saat 21:00-22.00 arasında Microsoft Teams üzerinde düzenlenecektir.

Microsoft Teams Bağlantısı: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MWUzNjQ4ZjUtNTI4Yi00ODNhLTgzMWEtOGU2MzA0ZGE1Zjc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbe8ae3b-4cf6-42fc-b450-168b4a2f7bae%22%2c%22Oid%22%3a%22ddc2eab0-1894-48a5-a9d1-0d8a8152bd6a%22%7d