Sayın öğrencilerimiz,

29-30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceği ilan edilmiş olan doktora yeterlik sınavları Yükseköğretim Kurumu'nun ilgili kararına istinaden ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu tarihlerde yeterlik sınavına girecek öğrencilerimiz sistem üzerinden hangi tarihte yeterlik sınavına gireceklerini kontrol ederek öğrenebilirler.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.