Değerli İTÜ’lüler,

· 2022-2023 Bahar Yarıyılı Final, Ek-1, Ek-2 sınavları ile İngilizce Yeterlilik (Proficiency) sınavları gerekli güvenlik önlemleri alınarak, çevrimiçi yöntemle gerçekleştirilecektir. 

· Mimarlık Fakültesi’nin uygulamalı stüdyo derslerinin sınavları ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın uygulamalı derslerinin sınavları yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.

Bu dersleri yürüten öğretim üyeleri, sınavlarda uygulanacak yöntemle ilgili olarak öğrencilere bilgi verecektir.

· Doktora yeterlik yazılı, sözlü, tez önerisi sınavları ile doktora ve yüksek lisans tez savunma sınavları yüz yüze gerçekleştirilecektir.