Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretim süreci ile ilgili 30.03.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında aldığı kararlar doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler sonunda;

1)         Yarıyıl içi sınavlarının çevrimiçi yöntemle gerçekleştirilmesi, uygun olması halinde yarıyıl içi sınav yerine ödev veya proje verilebilmesi,

2)         Yarıyıl sonu (final) sınavlarının ve azami süresini dolduran öğrenciler için uygulanan ek sınavların yüz yüze (sınıfta) gerçekleştirilmesi,

3)         Doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının yüz yüze gerçekleştirilmesi,

4)         Doktora tez öneri ve ilerleme rapor sunumlarının çevrimiçi veya yüz yüze gerçekleştirilmesi,

5)         Doktora tez savunma sınavlarının yüz yüze gerçekleştirilmesi,

6)         Deprem bölgesinde kendisinin veya ailesinin ikameti olan ve yarıyıl içi veya yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmesi,

7)         Ders değerlendirme kriterlerinin ağırlıklarının, daha önceden ilan edilen biçimde uygulanmaya devam edilmesi

8)         İngilizce Yeterlik sınavlarının yüz yüze (sınıfta) uygulanması,

önerilerinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

İTÜ REKTÖRLÜĞÜ