Değerli İTÜ’lüler,

●   2022-2023 Bahar Yarıyılında eğitim-öğretim, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın aldığı son karar gereğince 20 Şubat 2023 Pazartesi tarihinden itibaren çevrimiçi eğitim yöntemiyle başlayacaktır.

●   Dersler öğretim üyelerimiz ve görevlilerimiz tarafından ders programlarında belirlenen sınıflarda, tahta ve bilgisayar kullanılarak çevrimiçi yapılacaktır.

●   Kampüslerimizde bulunan yurtlar, derslikler, laboratuvarlar, stüdyolar, atölyeler, kütüphaneler, yemekhaneler, spor tesisleri ve diğer tesisler öğrencilerimizin kullanımına açık olacaktır.

●   Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği çerçevesinde uygulamalı ders sınıfına giren uygulamalı laboratuvar, stüdyo ve atölye çalışmaları yüz yüze yapılabilecektir.

●   Bahar Yarıyılı yıl içi sınavları, 14 haftalık eğitimin son 5 haftasına bırakılacaktır.

●   Bahar Yarıyılındaki “ara tatil” yapılmayacak olup, akademik takvim bir hafta ötelenmiştir.

●   Bahar yarıyılında eğitim-öğretime devam edemeyecek öğrencilere, talep etmeleri halinde süreden sayılmayan izin verilecektir.

●   Ders ekleme-çıkartma işlemleri 20 Şubat-3 Mart 2023 tarihlerinde; derslerden tümüyle çekilme işlemleri ise 6-10 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilebilecektir.

●   Nisan ayı başında YÖK’ün değerlendirmesine göre yeni uygulamalar gündeme gelebilecektir.

İTÜ REKTÖRLÜĞÜ