5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun'un 35 inci maddesi ile 2547 Sayılı Kanun'a Eklenen Geçici 83'üncü madde kapsamında öğrenci affından yararlanmak için af başvurusunda bulunan öğrencilerin intibak işlemleri yapılmıştır. Öğrenci bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Kayıtlar 1-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Harç ödemeleri 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında Vakıf Bank ATM’lerinden interaktif ve banka şubelerinden öğrenci numarası bilgisiyle yapılacaktır.

Ders/doktora yeterlik/tez aşamasında af intibak başvurusu kabul edilen öğrenciler kayıtlarını program koordinatör aracılığı ile yapacaklardır.

Bilimsel Hazırlık aşamasında af intibak başvurusu kabul edilen öğrenciler Bilimsel hazırlık derslerini bilimsel hazırlık formunu öğrenci işleri daire başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.

İngilizce hazırlık aşamasında kabul edilen öğrenciler herhangi bir kayıt yaptırmayacaklardır.