5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun'un 35 inci maddesi ile 2547 Sayılı Kanun'a Eklenen Geçici 83'üncü madde kapsamında af intibakı yapılan öğrencilerin yatay geçiş talepleri alınacaktır.

İstenen Belgeler

  1. Dilekçe
  2. Öğrenci Belgesi
  3. Mezun olduğu tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan dersleri ve notları gösterir not döküm belgesi
  4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi Tüm öğrenciler için GRE sonuç belgesi de kabul edilebilir. (Mevcut olan)
  5. Disiplin belgesi
  6. İyi hal kağıdı
  7. İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri. (Geçerli İngilizce sınavlar ve minimum puanlar için tıklayınız.)
  8. İki referans mektubu. (Doktora öğrencileri için en az biri öğrencinin beraber çalışacağı öğretim üyesi tarafından yazılmış olmalıdır.)
  9. Niyet Mektubu

Başvurular belgelerinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne şahsen veya lee@itu.edu.tr adresine iletilmesi ile yapılacaktır.

Başvuru tarihi: 28 Kasım 2022 - 23 Ocak 2023

Kontenjan Bilgileri:

Program Yüksek Lisans Doktora
Açık Deniz Mühendisliği 1
Afet Yönetimi 2
Atmosfer Bilimleri 1 1
Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği 2 -
Bilgisayar Bilimleri 2 -
Bilim ve Teknoloji Tarihi 2 2
Bölge Planlama 1
Cevher Hazırlama Mühendisliği 10
Coğrafi Bilgi Teknolojileri 5 3
Çalgı-Ses 2
Çevre Bilimleri Mühendisliği ve Yönetimi 1
Çevre Biyoteknolojisi 1
Deniz Ulaştırma Mühendisliği 1 1
Denizcilik Çalışmaları 3 3
Deprem Mühendisliği 3 1
Enerji Bilim ve Teknoloji 1
Geleneksel Danslar 2
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği 2
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 1
Geomatik Mühendisliği 6 3
Gıda Mühendisliği 1 1
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik 2
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği 3 2
İktisat (İngilizce) 1 -
Jeodinamik 1
Jeoloji Mühendisliği 8 7
Kentsel Tasarım 1
Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği 3 2
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 1 2
Kutup Bilimleri 5
Maden Mühendisliği 4
Matematik Mühendisliği 1 1
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1
Mimarlık Tezsiz 2
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji 1 1
Müzik Teorisi ve Kompozisyon 2
Müzikoloji 2
Müzikoloji ve Müzik Teorisi 2
Nano Bilim ve Nano Mühendislik 2 2
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 1 -
Polimer Bilim ve Teknolojisi 1
Radyasyon Bilim ve Teknoloji 5
Raylı Sistemleri Mühendisliği 1
Savunma Teknolojileri 5
Siyasal ve Toplumsal Düşünceler 1
Siyaset Çalışmaları 1
Şehir Planlama 1
Şehir ve Bölge Planlama 1
Tekstil Mühendisliği 3 3
Uçak ve Uzay Mühendisliği 3 1
Ulaştırma Mühendisliği 1 -
Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği 2
Yapı Bilimleri 1
Yenilikçi Teknik Tekstiller 3
Yer Sistem Bilimi 3