İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde İTÜ Merkezi Laboratuvar (İTÜMER) Koordinatörlüğü kurulmuştur. Doktora derecesine sahip tüm personelimize sadece araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere 31.12.2022 tarihine kadar 5.000 TL tutarında analiz ücretinin karşılıksız olarak tanımlanma kararı alınmıştır. Analiz ücreti, araştırmacıların itumer.itu.edu.tr adresine yapacakları ilk analiz talepleriyle birlikte sistem yöneticisi tarafından tanımlanacaktır.