Yüksek Lisans Tez Teslimleri Hakkında

Bilindiği üzere Yüksek Lisans tezlerinin son teslim tarihi ile ilgili akademik takvimde herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu hususta Enstitümüze çok fazla soru yöneltilmekte olup, konuyla ilgili bilgi aşağıdaki gibidir;

Yüksek lisans öğreniminde azami süre 6 yarıyıldır ve tez 6'ıncı yarıyıl sonuna kadar istenilen herhangi bir tarihte teslim edilebilir. Bu durumda azami süresini 2020-2021 Bahar yarıyılı sonu itibariyle dolduracak olan bir yüksek lisans öğrencisinin en geç akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonuna kadar (11 Haziran 2021) tezini teslim etmiş olması gerekir. Bu süreç diğer yarıyıllarda da belirtildiği şekilde yürütülecektir.

Mevzuat hükümleri gereği; yüksek lisans tezinin tesliminden sonra savunma sınavının bir ay içerisinde yapılması ve başarılı bulunan tez için "mavi cilt teslim" işleminin sınavı takiben bir ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Yüksek lisans öğreniminden sonraki yarıyıldan itibaren Üniversitemizde doktora öğrenimine devam etmeyi hedefleyen öğrencilerimiz için, tezin savunma ve mavi cilt teslim süreçlerinin de göz önünde bulundurularak teslim edilmesi tavsiye olunmaktadır. Akademik takvimde 2021-2022 Güz yarıyılı için Doktora öğrenimine hak kazanan adayların kesin kayıtları (Online) 02 - 05 Ağustos 2021 ve Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yüksek Lisans Mezunlarının Kesin Kayıtları (Online) 13 - 14 Eylül 2021 olarak belirlenmiş olup, kayıt işlemi için YL mezuniyeti belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yüksek lisans tez teslim sürecine ilişkin detaylı bilgiler için tıklayınız.