2021 Ocak - Haziran Doktora Tez Önerisi ve Tez Çalışma Raporları

2021 Ocak - Haziran Doktora tez önerisi ve tez çalışma raporları 30 Haziran 2021 tarihe kadar E-LEE Bilgi Yönetim Sistemine yüklenmesi gerekmektedir.