25
 

Enstitü Yönetim Kurulu

D7A_4507.thumb - Kopya
Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha

Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden 1986 tarihinde mezun olmuştur. Prof. Dr. Karaçuha, biri Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği diğeri ise İktisat-Maliye olmak üzere iki farklı bilimsel alanda hem yüksek lisans hem de doktora programlarını tamamlamıştır. Prof. Dr. Karaçuha, İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programlarını sırasıyla 1989 ve 1993 senelerinde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat-Maliye yüksek lisans ve doktora programlarından ise sırasıyla 1992 ve 1996 senelerinde mezun olmuştur. 2009 tarihinde ise Milli Güvenlik Akademisini bitirmiştir. Çalışma alanları, Elekromagnetik Alanlar, Ters saçılma Problemleri ve Elektronik Haberleşme Regülasyonlarıdır.

Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha’nun kamu ve yüksek öğretim kurumlarında 24 yıllı aşan yöneticilik tecrübesi bulunmaktadır. 1994-2001 senelerinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümü bölüm başkanlığı, 2001-2002 tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda daire başkanlığı, 2002-2011 yılları arasında da Kurum Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2011-2013 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum Başkanlık Müşaviri olarak görev yapmıştır. Bu süreçte 3. Nesil (3G) İhale Şartnamesinin ve İmtiyaz Sözleşmesinin hazırlanması, Telekomünikasyon Sektörünün Serbestleşmesine yönelik yetkilendirme, tarifeler, erişim, arabağlantı, tüketici hakları, spektrum yönetimi gibi düzenlemelere yönelik çalışmalar yapmıştır. 2014-2018 tarihleri arasında İTÜ Bilişim Enstitüsü Müdürü oalrak görev yapmıştır. 2014 senesinden beri İTÜ Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 2018 yılı itibariyle İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmıştır. Prof. Dr. Karaçuha, evli ve iki çocukludur.


Lale hoca
Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Lale Tükenmez Ergene

Lale Tükenmez Ergene İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. İTÜ FBE Elektrik Mühendisliği programı altında 1995 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında Rektörlük Genç Araştırmacı bursunu kazanarak 6 ay için ziyaretçi akademisyen olarak Amerika Birleşik Devletleri New York eyaletinde yer alan Rensselaer Polytechnic Institute ye (RPI) gitti. Aynı üniversiteden almış olduğu tam bursla Elektrik Güç Sistemleri bölümünde Doktora eğitimini 2003 yılında tamamladı. 2003 yılında RPI Elektrik, Bilgisayar ve Sistemleri Mühendisliğinde  süperiletkenler  konusunda  Post-Doktora  yaptı.  2004  yılı  Bahar  döneminde  RPI

Elektrik, Bilgisayar ve Sistemleri Mühendisliğinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. 2004 yılında Türkiyeye geri dönerek İTÜ Bilişim Enstitüsünde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2009 yılında İTÜ EEF Elektrik Mühendisliği bölümüne geçti. 2012 yılında Doçent ünvanını aldı. Halen aynı bölümde öğretim üyeliğine devam etmektedir.

2013 yılında Yürütücüsü olarak başladığı ve halen devam eden TC Kalkınma Bakanlığı destekli Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Projesi (İTU-AYP) yanısıra değişik kodlu TÜBİTAK projelerinde (1001, 3501, 1511, 2209),ISTKA ve BAP projelerinde yürütücü, araştırmacı, danışman olarak görev aldı. İki defa ‘Who is who in Engineering’ e seçildi, iki adet yılın uluslararası en iyi bildiri ödülü, yılın en iyi makalesi ödülü, en iyi ulusal bildiri ödülü, iki defa yılın en iyi bitirme tasarım projesi ödülü, İTÜ en iyi doktora tez danışman ödülü ve bir adet patente sahiptir. 17 tane uluslararası araştırma makalesi, 60 ı aşkın uluslararası basılı bildirisi, 6 tane ulusal makalesi ve 9 tane ulusal bildirisi vardır. Uzmanlık alanları, elektrik makinalarının tasarımı, analizi ve kontrolü, güç elektroniği, yenilenebilir enerji sistemleri olarak sıralanabilir.

Doç. Dr. Lale Tükenmez Ergene, 2007-2013 yılları arasında İTÜ Bilişim Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2013-2014 yılları arasında İTÜ Bİlişim Enstitüsü vekaleten Müdürlüğü, 2013-2015 yılları arasında İTÜ Genel Sekreterlik Danışma Kurulu Üyeliği, 2016-2017 yılları arasında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2018 yılında İTÜ FBE Müdür yardımcısı olarak atanmış, halen görevine devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk annesidir.


Mahmut_altinbas
Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Mahmut Altınbaş

Dr. Mahmut Altınbaş, Çevre Mühendisi olup, çevre ve enerji projelerinde 2000 yılından beri akademik ve profesyonel deneyime sahiptir. Anaerobik biyoteknoloji, alg biyoteknolojisi, katı atık arıtma teknolojileri; biyoenerji ve ekoloji; biyohidrojen üretimi; membran ayırma teknolojisi ve çamur bertaraf teknolojileri Dr. Altınbaş'ın temel çalışma alanlarıdır. Atıkları katma değeri yüksek ürünlere dönüştürme konusunda planlamadan başlayarak süreç seçimine ve süreçlerin tasarımını da içeren konularda uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda İTÜ Sürdürülebilir Enerji Merkezi Müdürü ve Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi üyesidir.


mert gür
Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mert Gür

Mert Gür 1983’te Hamburg (Almanya)’da doğdu. 2006 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Koç Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans’a başladı. 2007 senesinde aynı üniversitenin Mühendislik Fakültesinde Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora programına başlayan Mert Gür, Prof. Dr. Burak Erman danışmanlığında doktora çalışmalarını 2010 senesinde tamamladı. Mezuniyeti takiben Amerika Birleşik Devletleri’nde Pittsburgh Üniversitesi (University of Pittsburgh) Tıp Fakültesi’ndeki Hesaplamalı Biyoloji ve Sistem Biyolojisi Bölümü’nde doktor araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2012 senesinde bu görevine devam

ederken ek olarak aynı üniversitenin Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2014 senesinde UC Berkeley’deki Lawrence Berkeley National Laboratory’de (ABD) Yapay Fotosentez Merkezi’nde (Joint Center for Artifical Photosnythesis) doktor araştırma görevlisi olarak çalışmalara katıldı. Mert Gür 2015 senesinde İTÜ Makina Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2016 senesinin yazında Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Hesaplamalı Biyoloji ve Sistem Biyolojisi bölümünde 2 ay süreyle misafir bilim insanı olarak bulundu. 2017 senesinin yazında ise UC Berkeley'de Kimya Fakültesi’nde 3 ay süre ile misafir bilim insanı olarak bulunmuş ve akademik çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Mert Gür, Journal of Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry, PloS Computational Biology gibi SCI tarafından taranan ve yüksek etki faktörüne sahip on farklı dergide, ve TÜBİTAK ve KOSGEB proje değerlendirmelerinde hakemlik yapmaktadır. Ekim 2016’dan beri Elsevier Science tarafından yayımlanan SCI indeksli Journal of Molecular Graphics and Modelling Dergisinin Yayın Kurulu üyesidir. Mert Gür 2016 yıllında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllünü (GEBİP) kazanmıştır. Mert Gür’ün başlıca araştırma alanları: Biyomoleküler makineler ve motorlar, hesaplamalı simülasyon ve modelleme, moleküler dinamik simülasyonları, istatistiksel mekanik ve termodinamik, protein mühendisliği, gıda kurutma ve ilaç tasarımıdır. Bu konularda Nature, Nature Communications, EBioMedicine, Journal of Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry ve Biophysical Journal gibi prestijli uluslararası SCI indeksli dergilerde 19 yayını, ulusal dergide 1 yayını, 2 tam metinli konferans bildirisi ve 1 kitap bölümü mevcuttur. Mert Gür 2018 yıllında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcılığı görevine atanmış olup bu görevini sürdürmektedir.

 

hatice ekem akçan
Enstitü Sekreteri
Hatice Ekem Akçan

Hatice Ekem Akçan 1982 yılında Konya’ nın Yunak ilçesinde doğdu. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünde ön lisans, 2004 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesine ataması yapılan Hatice Ekem Akçan, Fen Bilimleri Enstitü bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev aldı ve 2009 yılından itibaren Enstitü Sekreteri görevini yürütmeye başladı. Görev süresi boyunca; “stratejik planlama, kalite yönetimi, mali analiz, yükseköğrenime ilişkin mevzuatlar, bu çerçevede yürütülen çalışmalar” vb. konularla ilgili çeşitli çalışma grupları ve komisyonlarda görev aldı. Hatice Ekem Akçan, Enstitü Sekreterliği görevini halen sürdürmekte olup, evli ve bir çocuk annesidir.


Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha

Bilişim Enstitüsü

Prof. Dr. Lale Tükenmez Ergene

Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mahmut Altınbaş

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mert Gür

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Ahmet Gül

Kimya Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin

Uçak ve Uzay Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin             
    
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı