25
 

Support for Scientific Activities

Translation has not been completed yet. Please refer to the Turkish page.
Students of the Graduate School of Science, Engineering and Technology can apply for support to attend to 1 national and 1 international conference each year in their studentship period. You can click here to learn about principals and amount of financial support.
Required Documents:

1) The Request Letter signed by the student, the advisor and the program coordinator
Form must be filled completely. The requested amount must be in Turkish Lira, under the maximum amount decided by the university.

2) National-International Scientific Activities Support Program Application Form
3) Official e-mail print or acceptance letter that includes name of the paper/journal, acceptance of the study and statement of oral representation of the work
Invite e-mails or letters are not accepted.

4) Bilimsel etkinliğin broşürü ve bilim kurulu listesi (broşürden fotokopi çekilebilir veya konferans internet sayfasından çıktı alınabilir)

5) Öğrencinin Özgeçmişi
6) Bildiri/Makalenin özeti ve varsa tam metni (Makalede iletişim adresi olarak İTÜ adresi yazılmak zorundadır.)

Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar:

1)  Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Dilekçenin ekinde sunulan belgeler 2 nüsha (kopya) olarak hazırlanmalı ve dilekçe üzerinde eksiksiz olarak belirtilmelidir.

2) Bildiri kabul yazısı yerine davet yazısı kabul edilmemektedir.

3) Başvuru belgelerinin yurtiçi bilimsel etkinlik için etkinlik tarihinden en az 1 ay önce,  yurtdışı bilimsel etkinlik için etkinlik tarihinden en az 2 ay önce enstitüye iletilmesi gerekmektedir. Geç yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Lisansüstü normal eğitim süresinin son döneminde (yüksek lisansta  6. yarıyıl, doktorada 12. yarıyıl) olan öğrenciler, bilimsel etkinlik destek talebinde bulunabilmeleri için etkinlik tarihinde öğrenciliklerinin devam etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınamayacaktır.

5) Madde 4 ve 5’deki hususlar öğrencilikleri devam eden Araştırma Görevlileri için de geçerlidir.

6) Kadrosu Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Araştırma Görevlilerimiz yukarıda belirtilen dilekçeleri ve eklerini 2 şer nüsha (dilekçeler ıslak imzalı) olarak Personel Özlük Ofisine iletmeleri gerekmektedir. Araştırma Görevlilerimizde Ödeme bütçesi BAP veya TÜBİTAK olan görevlendirmelerde Proje İsmi ile birlikte proje numarası da yazılması gerekmektedir.

 

7) Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Şartları ve Yönetmelik için; Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığının bağlantısından bilgi alınabilir. 

Etkinlikten sonra doldurulması gereken evraklar; Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığının bağlantısından indirilebilir.

Etkinlikten sonra, yukarıdaki linkte belirtilen evraklar doldurulup, istenen eklerle birlikte; 1 asıl 1 fotokopi olarak, Fen Bil. Enst. Araştırma Projeleri Bürosuna (Kat:3, Büro: 306, Tel.: 285 63 34) teslim edilir.
 
Teslim edilen evrak/belgelerin imza-onayı, yoğunluğa göre 1 - 2 gün sürebilmekte olup; belgelerin onaylandığı (veya onaylanmadığı) hakkında, öğrenci/Arş. Gör.'e telefonla bilgi verilebilmektedir. Belgelerinizin sonucu için 285 63 34 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
 
Daha sonra, Enst. Müdürlüğü tarafından onaylanıp - imzalanan evraklar ve eklerin asılları, aynı bürodan teslim alınıp; Rektörlük SKS Birimine öğrenci/Arş. Gör. tarafından elden götürülür.