Lisansüstü tezlerin erişime kısıtlanmalarına dair önerge hk.