2018-2019 Mayıs Dönemi Doktora Çalışma ve Öneri Raporları Hakkında