2018-2019 Aralık Dönemi Doktora Çalışma ve Öneri Raporları Hakkında