Büyük Veri ve İş Analitiği Tezsiz II. Öğretim Yedekten Asil Listeye geçenlerin listesi